MENU

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Operacja pn.:

"Zakup systemu dozującego GRACO do natryskowego ocieplania budynków oraz utworzenie dwóch miejsc noclegowych"

której celem jest rozwój działalności gospodarczej poprzez zakup systemu dozującego GRACO oraz utworzenie dwóch miejsc noclegowych, jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Efektem realizacji operacji będzie utworzenie nowego miejsca pracy.

izolowanie dachu i fundamentów domu

izolowanie dachu i fundamentów domu